Condolencias por el fallecimiento de María Ekmekdjian de Saratsian

03 de julio de 2023

La Comisión Regional Sudamericana de HOM y la Asociación Cultural Armenia expresan su profundo dolor por el fallecimiento de la homuhí MARÍA EKMEKDJIAN DE SARATSIAN y saluda a su hija, Ana Karina Saratsian, a su yerno Agob Sarkis a sus nietos Ámbar María y Hagop Mariano y allegados en este difícil momento.

María Ekmekdjian fue integrante de la Comisión Regional Sudamericana de HOM de 1992 a 1994 con el cargo de tesorera y de 1994 a 1996 se desempeñó como presidenta de la misma. Durante muchos años representó a HOM ante la organización INCISO, donde también ocupó el cargo de presidenta durante dos años.

Ցաւակցութիւն Ընկ.հի Մարի Էքմէքճեան Սարաճեանի մահուան առիթով
ՀՕՄի Հարաւային Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւնը եւ Արմենիա Մշակութային Ընկերակցութիւնը իրենց  խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն իր զաւկին՝ Տիկ. Անա Գարինա Սարաճեան Սարգիսի, փեսային՝ Պրն. Յակոբ Սարգիսի, թոռներուն եւ բոլոր հարազատներուն, ընկ.հի  ՄԱՐԻ ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ ՍԱՐԱՃԵԱՆ-ի մահուան տխուր առիթով:

Ընկ.հի Մարի Սարաճեանը 1992-էն 1994 վարած է Հարաւ. Ամերիկայի Շրջ. Վարչութեան գանձապահի պաշտօն, ապա 1994-էն 1996 Շրջ. Վարչութեան ատենապետութիւնը: Երկար տարիներ ներկայացուցած է Միութիւնս տեղական INCISO կազմակերպութեան մէջ որպէս վարչական անդամ: Հոն ալ վարած է երկու շրջան ատենապետութեան պաշտօնը:   
Հանգիստ իր աճիւններուն:

Compartir: