Donación en memoria del Maestro Jean Almouhian

26 de mayo de 2021

En memoria del Maestro Jean Almouhian, fallecido el pasado 14 de mayo, Arturo Kioulesserian y Sra. realizan una donación al Colegio Armenio Jrimian de $ 5.000.-


Մաէսթրօ Ժան Ալմուխեանին մահուան տխուր առիթով, Տէր և Տիկին Յարութիւն Կիւլէսէրեան կը նուիրէն Խրիմեան Վարժարանին $ 5.000.-, փոխան ծաղկեպսակի: 

Compartir: